Mekaniikkasuunnittelu

Mitä on mekaniikkasuunnittelu?

Mekaniikkasuunnittelu vaikuttaa erittäin paljon tuotteen tai koneen hintaan, laatuun, käyttökustannuksiin, käytettävyyteen ja turvallisuuteen. Hyvässä tuotekehityksessä ja suunnittelussa otetaan huomioon laajasti eri osa-alueet aina komponenttien mitoituksesta valmistustekniikkaan ja direktiivien vaatimuksiin. Oikein valitut materiaalit ovat myös ratkaisevassa roolissa toimivan laitteen laadussa ja kustannuksissa. Onkin tärkeää, että mekaniikkasuunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, valmistajan ja muiden sidosryhmien kanssa. Itse mekaniikkasuunnittelun kustannuksiin vaikuttaa paljon suunnittelijan ammattitaito, johon kuuluu taito tehdä 3D-mallinnusta ja 2D-piirustuksia sekä teknisiä laskelmia.

Koneet ja laitteet suunnitellaan aina asiakasta varten, joten ennen suunnittelun alkua on tärkeää sopia riittävät alkutiedot, jotta suunnittelussa lähdetään oikeaan suuntaan. Lisäksi suunnittelua pitää käydä asiakkaan kanssa prosessin aikana läpi määräajoin, jotta varmistutaan siitä, että tuotteesta tulee sellainen kuin asiakas on halunnut. Projektien edetessä voi tulla myös uusia vaatimuksia tai muutoksia, jotka muutavat suunnittelun suuntaa. Asiakkaana tässä tarkoitetaan myös yrityksen sisäisiä henkilöitä, joita varten laite suunnitellaan.

Yksi tärkeimmistä asioista tuotteen elinkaaren aikana on oikeanlainen dokumentaatio ja version hallinta, jotta tuotetieto pysyy ajantasaisena. Oikein tehdyllä dokumentaatiolla säästetään aikaa ja rahaa, koska kaikki tuotetta koskeva tieto on tarvittavien ihmisten löydettävissä. Tärkeitä dokumentteja ovat ohje- ja varaosakirjat sekä huolto-ohjeet sekä piirustusten versiointi. Myös direktiiveistä tulee vaatimuksia tarvittavista dokumenteista, esimerkiksi vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta.

Mekaniikkasuunnitteluun kuuluu olennaisena osana lujuuslaskelmat, jotka ovat myös ilmoitettu joidenkin direktiivien vaatimuksissa. Joskus riittää perinteinen kaavoillalaskenta, mutta usein tarvitaan nykyaikaisempia menetelmiä kuten FEM-laskentaa. FEM-laskennalla voidaan helposti ja nopeasti tarkastaa monimutkaisten kappaleiden jännitykset ja muodonmuutokset. Usein käytetään molempia menetelmiä rinnakkain, jotta laskuihin saadaan paras mahdollinen varmuus. Esimerkiksi valettujen kappaleiden painelaitelaskennassa alustava laskenta voidaan tehdään käsin ja tulokset tarkistetaan FEM-laskennalla.

Saofin tarjoaa kaiken tämän sopivassa paketissa. Pienenä yrityksenä pystymme myös joustamaan asiakkaan vaatimusten mukaan, jos on tarvetta.

Jos mielestäsi edellinen on asiaa, ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää.

3D-mallinnus

Aina ei ole tarvetta suurimuotoiselle suunnittelulle vaan vain jonkin osan 3D-mallintamiselle eli osasta on tarve tehdä 3D-malli. Tarve 3D-mallille voi olla vaikka osan 3D-tulostaminen tai liittäminen kokoonpanomalliin. Meiltä onnistuu 3D-mallinnus nopeasti ja joustavasti. Voimme mallintaa osia piirustuksista tai oikeasta osasta mittaamalla ja käyttämällä 3D-skannausta.

Mekaniikkasuunnittelun ydinalueet

– uudelleensuunnittelu
– tuotekehitys
– 3D-mallinnus ja koneenpiirustus
– mekaaninen simulointi
– räjäytyspiirustukset
– hitsattujen rakenteiden suunnittelu
– koneistettavat lohkot
– ohjekirjat ja varaosalistat
– huolto-ohjeet
– CE-merkinnän vaatima dokumentointi
– painelaitelaskenta
– lujuuslaskelmat

Lujuuslaskennan erikoisosaaminen on yksi vahvuusalueistamme.

mekaniikkasuunnittelu